Kwalifikacje

Poniżej przedstawiam kwalifikacje zawodowe, będące sumą zdobytej wiedzy oraz doświadczenia.

 

KwalifikacjeWykształcenie

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oddział Sopot. W ramach studiów ukończyłam specjalizację wspomagania rozwoju dzieci.
Pragnąc uczyć się od najlepszych, podjęłam się pisania pracy magisterskiej pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz na temat Rozwojowego Zaburzenia Koordynacji.
Podczas ostatniego roku studiów obyłam kurs pedagogiczny, w trakcie którego zostałam przygotowana do pracy w placówkach oświatowych poznając w ten sposób specyfikę i formę oddziaływań.

Po ukończeniu studiów pragnąc rozwijać swoją pasję i zapewnić wysoki standard swoich oddziaływań podjęłam się między innymi następujących długoterminowych szkoleń:

Studium metod pracy z dziećmi – ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami lub opiekunami w Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie. W toku studium zdobyłam umiejętności z zakresu interwencji, diagnozy, terapii i opiniowania w sprawach dzieci krzywdzonych.

Psychotraumatologia ogólna w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku. Kurs ten wyposażył mnie w umiejętności pracy z dziećmi i osobami w kryzysie. Poznałam techniki i zasady interwencji kryzysowej, aspekty prawne i etyczne w sytuacji pomagania oraz fazy terapii, jej założenia i cele.

Inne kursy doskonalące:

Terapia rodziny w sytuacji rozwodu – rola współmałżonka, rola rodzica, rola psychoterapeuty.

Praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Kurs podstawowy terapii metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Starając się obserwować kierunek, w jakim podąża psychologia, systematycznie uczestniczę w konferencjach naukowych i sięgam do literatury specjalistycznej.

 Konferencje:

15.06.2013r Trauma. Do przeżycia. Pomoc instytucjonalna dla młodzieży straumatyzowanej w województwie pomorskim.

file000123568926.resizedDoświadczenie

Zainteresowanie psychologią dziecka zgłębiałam podejmując pracę w placówkach, które umożliwiały mi obserwację i kontakt z dziećmi w różnym wieku. Doświadczenia te okazały się krokiem milowym w zrozumieniu potrzeb dzieci

  • Świetlica socjoterapeutyczna „Koniczynka” w Gdyni
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Rumi
  • Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku
  • Niepubliczne Przedszkole im. Jadwigi Kuleszy w Gdańsku
  • Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku
  • Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku