Jak pracuję?

Pierwsze spotkanie z psychologiem dziecięcym

Aby dokładnie zbadać problem, ważne jest, aby pierwsza wizyta odbyła się bez dziecka. Jako psycholog, muszę poznać problem poprzez dokładny wywiad z opiekunem lub opiekunami. Podczas pierwszej wizyty ustalane są cele i następuje zaplanowanie spotkań z dzieckiem, bądź całą rodziną. Ważne jest, aby przygotować się na szczere i otwarte spotkanie z psychologiem, gdyż mogą padać pytania z pozoru nie mające znaczenia, jednak dające psychologowi obraz pośredni całej sytuacji.

Diagnoza problemu podczas spotkań dziecka z psychologiem

Kolejne wizyty przeznaczone są na diagnozę problemu – zazwyczaj wystarczą trzy wizyty, aby rozpoznać sytuację i podsumować ją razem z rodzicami na czwartej wizycie.

Podczas cyklu spotkać z dzieckiem, rozmawiam z nim oraz obserwuję. Czasem rysujemy pozornie dowolne rzeczy, czasem rozmawiamy o marzeniach, a czasem o tym co jest ważne lub przyjemne. Gdy opiekun nie jest obecny dziecko niezwykle często pod płaszczem zwykłych zachowań przekazuje informacje, które wskazują na to, co dzieje się w nim naprawdę. Treści te, często niewidoczne dla rodzica, mogą być bezpośrednimi wskazówkami rozwiązania problemu dla psychologa, który zawodowo zajmuje się analizą dziecięcych zachowań.

Podczas podsumowującej wizyty, w gabinecie psychologa i bez bez obecności dziecka, podejmowana jest wspólnie decyzja dotycząca zakończenia spotkań lub rozpoczęcia cyklu długofalowych spotkań nazywanych terapią.

Praca terapeutyczna

Praca terapeutyczna to praca zarówno psychologa dziecięcego jak i rodzica dziecka. Aby osiągnąć efekty ważne jest, aby rodzic wykazywał chęć współpracy z psychologiem i był otwarty na jego, niekoniecznie łatwe w realizacji rady. Wysoka motywacja do zmiany umożliwia szybsze osiągnięcie rezultatów.

Spotkania terapeutyczne z dzieckiem odbywają się w cyklach – trzy spotkania z dzieckiem, jedno podsumowujące z opiekunem. Podczas spotkania podsumowującego przekazywane są wnioski, zalecenia, a także analizowane są efekty realizacji dotychczasowych zaleceń, aby w razie potrzeby korygować kierunek terapii dziecka.

Szczęśliwe zakończenie współpracy z terapeutą

Współpraca może zakończyć się po jednym spotkaniu, po kilku, a może nawet po dziesięciu czy trzydziestu. Sytuacje rodzin są tak różne jak wiele ich jest. Tak jak bardzo dużo zależy od zaangażowania samych rodziców, tak ważne jest, aby poprzez systematyczność i auto motywację, dążyć do polepszenia sytuacji, w jakiej znalazło się dziecko.