Czas trwania spotkania
50 min - konsultacja z dzieckiem i terapia
60 min - konsultacja z rodzicem / opiekunem
Koszt konsultacji / terapii
120 zł - spotkanie z dzieckiem
150 zł - spotkanie z opiekunem
100 zł - terapia
Konsultacja domowa / dojazd
Istnieje możliwość konsultacji domowej, w promieniu 15km +100zł, powyżej ustalane indywidualnie.
Zasady współpracy
Ilość spotkań
W zależności od specyfiki problemu oraz potrzeb odbywa się jedno spotkanie (gdy dotyczy jednorazowej porady dla rodziców / opiekunów) lub cyklu spotkań (jeśli konieczna jest diagnoza dziecka lub jego terapia).
Odwołanie spotkania
Odwołanie spotkania przez rodzica / opiekuna powinno nastąpić na co najmniej 24 godziny przed umówionym terminem.