Wybór wieku

Różny wiek dziecka to różne podejście psychologa.
Aby zobaczyć dokładny zakres usług, należy klikać na zdjęcia symbolizujące przedziały wiekowe.

Wczesne dzieciństwo (0 - 3)

Doskonalenie funkcjonowania dziecka w okresie niemowlęcym odbywa się za pośrednictwem rodziców. Konsultacje i wsparcie odbywa się poprzez spotkanie w domu lub w gabinecie i polega na obserwacji funkcjonowania/współpracy dziecka z matką/głównym opiekunem, późniejszej rozmowie. Celem jest polepszenie relacji dziecka z matką. Potrzeba konsultacji może pojawić się w sytuacji depresji poporodowej, trudności w oswojeniu się z noworodkiem/niemowlęciem.
Kategoria problemu Przykładowe zagadnienia
Niemowlęctwo
 • depresja poporodowa, a relacja matka - dziecko
 • zaburzenia przywiązania w diadzie matka - dziecko
 • dziecko melancholijne
 • stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka
Problemy wczesnego dzieciństwa
 • nasilony lęk/panika przed rozstaniem
 • opóźnienia mowy
 • diagnoza osiągnięć pierwszego roku
 • rywalizacja w rodzeństwie
 • szeroko pojęte problemy z jedzeniem
 • trudności z zasypianiem/snem
 • lęki, agresja, niepokój
 • opóźnienia w treningu czystości
 • okres buntu i fochów
 • przemoc, zaniedbanie, trauma

Dzieciństwo (3 - 10)

Kategoria problemu Przykładowe zagadnienia
Problemy rozwojowe
 • trudności w adaptacji do przedszkola
 • nadmierna płaczliwość
 • okres buntu i fochów
 • nadmierne onanizowanie się
 • trening czystości
 • przedłużające się ssanie kciuka
 • problemy z jedzeniem
 • koszmary nocne
Problemy z zachowaniem
 • agresywne zachowania
 • doświadczanie przemocy
 • niekontrolowane wybuchy złości
 • częste kłótnie z dorosłymi
 • poważne łamanie zasad
 • nadpobudliwość, trudności w skupieniu uwagi
Problemy społeczne
 • problemy adaptacji w grupie
 • trudności w nawiązywaniu relacji
 • problemy w szkole
Problemy emocjonalne
 • jąkanie się, moczenie nocne
 • rywalizacja w rodzeństwie
 • nasilony lęk/panika przed rozstaniem
 • depresja/przygnębienie, niepokój, lęki, fobie
 • trudności wynikające z rozwodu rodziców
 • śmierć członka rodziny lub osoby ważnej dla dziecka
 • trauma wywołana wykorzystaniem seksualnym, wypadkiem
 • doświadczanie przemocy, zaniedbania

Dojrzewanie (10 - 18)

Kategoria problemu Przykładowe zagadnienia
Problemy związane z zachowaniem
 • agresja
 • znęcanie się nad innymi
 • doświadczanie przemocy w szkole
 • agresywne zachowanie względem rodziców
 • niekontrolowane wybuchy złości
 • częste kłótnie z dorosłymi
 • poważne łamanie zasad
 • nadpobudliwość, trudność ze skupieniem uwagi
 • wagary
Problemy społeczne
 • problemy adaptacji w grupie
 • trudności w nawiązywaniu relacji
 • problemy w szkole
Zaburzenia emocjonalne
 • depresja / przygnębienie
 • niepokój, lęki, fobie
 • trudności wynikające z rozwodu rodziców
 • śmierć członka rodziny lub osoby ważnej dla dziecka
 • rywalizacja w rodzeństwie
 • trauma wywołana wykorzystaniem seksualnym, wypadkiem
 • doświadczanie przemocy, zaniedbania
 • samookaleczanie
 • jąkanie
Inne
 • uzależnienie od internetu
 • problemy z jedzeniem
 • nadmierne zainteresowanie seksem

Rodzice

Kategoria problemu Przykładowe zagadnienia
Więź
 • Brak porozumienia między partnerami, wynikający z pełnienia nowej roli, jaką jest rodzicielstwo.
 • Brak porozumienia między partnerami w sposobie wychowania.
 • Trudności wynikające z nieumiejętności pogodzenia pracy zawodowej i rodzicielstwa.
 • Dotychczas stosowany styl wychowawczy nie sprawdza się.
Wychowanie
 • Moje dziecko jest rozdarte/zagubione pomiędzy mną, a moim byłym partnerem.
 • Samotne rodzicielstwo i zmagania wychowawcze.
 • Trudności w pełnieniu roli jako rodzic zastępczy, wynikające z braku akceptacji i sympatii ze strony dziecka.
Komunikacja
 • Poprawa komunikacji w rodzinie.
 • Trudność we współpracy z dzieckiem.
 • Trudności w kontrolowaniu złości w kontakcie z dzieckiem.
 • Doświadczanie przez dziecko przemocy w szkole.

Grupy / warsztaty

Tematyka spotkań z grupami umawiana jest indywidualnie