Czas trwania spotkania

50 min – z dzieckiem, 60 min – z rodzicem/opiekunem

Różnica w długości trwania spotkania wynika z faktu, że spotkanie z opiekunem, zazwyczaj odbywa się w celu zgromadzenia informacji o problemie i spotkanie kończy się w chwili uzyskania niezbędnych informacji.Natomiast spotkanie z dzieckiem, ma charakter diagnostyczny lub terapeutyczny i jest dla niego czasem wystarczającym.